Tuesday, May 15, 2007

Trafo festivalen 2008

So.. satt eg i går kveld/natt og arbeida for å gjer trafo festival utrykke ferdig te den 16mai (som e i dag) kl.9. hehe.. blei seint på oss, og lure på om de blei litt forundra når de ser at de har fått mail kl.hal 5 norsk tid om forslag te trafo festivalen..

Eg kan iallfall sei at da va herli å få da ut av høve. For va ein smule frustrert i går. Takk te Øyvind so kom me goe idea underveis. Kan nesten gje halve kreditten te han. For, fekk svar tebake frå de og.. og da virka ganske positivt. Eg måtte bere hiva inn dato og sted + få sjølve navne til å bli litt sterkare fokusert/framstilt..


3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Syns du har vert flink jeg,(sjøl om du har fått litt hjelp) med så liten tid du har hatt. Stilig logo:-)

3:01 PM  
Blogger Oyvind said...

du e no så flink så!!! sku ønske eg kunne klare tenke på sånne ting *ler*

8:49 AM  
Blogger Aina said...

korfor ler du?!

12:09 PM  

Post a Comment

<< Home